PATRONATY
ZASADY OBEJMOWANIA PATRONATEM HONOROWYM PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JHARS
WNIOSEK O OBJĘCIE HONOROWYM PATRONATEM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH