Patronaty
Zasady obejmowania patronatem honorowym przez Wojewódzkiego Inspektora JHARSWniosek o objęcie honorowym patronatem Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych