Zamówienia publiczne 2016 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


Wybór najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.10.2016 r. - dostawa mebli biurowych

SIWZ

Załączniki nr 2 - 3 - edytowalne
Zamówienia publiczne 2015 r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- dostawa mebli biurowych


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mebli biurowych

Załączniki:

SIWZ


Załącznik nr 1


Załączniki nr 2 - 6Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia - dostawa samochodów


Wybór najkorzystniejszej oferty


OdpowiedĽ Nr 2 na pytania złożone do SIWZ


Sprostowanie do tre¶ci SIWZ z dnia 30 paĽdziernika 2015 r.


Dodano dnia 30-10-2015r.
Ogłoszenie o zamówieniu - na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów

Odpowiedz nr 1 na pytania do SIWZ z dnia 03.11.2015 r.Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego


Wybór najkorzystniejszej oferty


Dodano dnia 22-10-2015r.
Ogłoszenie o zamówieniu - na dostawę sprzętu komputerowego


Odpowiedz nr 1 na pytania do SWIZ z dnia 27.10.2015 r.