- KOMUNIKATY 2019 ROK -Staże 2019 rok


Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni,
we współpracy z Urzędami Pracy w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie, organizuje staże zawodowe dla osób bezrobotnych na stanowisko administracyjno-biurowe, wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne lub administracyjne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z WIJHARS, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia, sekretariat tel. 58 660 55 30Praca

Ogłoszenie nr 41772 z dnia 31.01.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - inspektor w Wydziale Kontroli

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 11.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 40381 z dnia 04.01.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - starszy księgowy w Wydziale Administracji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 06.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 40356 z dnia 04.01.2019 r. o wolnym stanowisku pracy - specjalista w Wydziale Kontroli

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )- KOMUNIKATY 2018 ROK -

Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 28.12.2018 r.

Ogłoszenie nr 38634 z dnia 28.11.2018 r. o wolnym stanowisku pracy - starszy księgowy w Wydziale Administracji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 14.01.2019 r.

Ogłoszenie nr 38626 z dnia 28.11.2018 r. o wolnym stanowisku pracy - starszy specjalista w Wydziale Kontroli

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 16.10.2018 r.

Ogłoszenie nr 33871 z dnia 12.09.2018 r. o wolnym stanowisku pracy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 3.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 28252 z dnia 05.06.2018 r. o wolnym stanowisku pracy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 07.05.2018 r.

Ogłoszenie nr 23915 z dnia 21.03.2018 r. o wolnym stanowisku pracy


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Wyniki naboru - dzień ogłoszenia 27.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 23386 z dnia 06.03.2018 r. o wolnym stanowisku pracy.


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie KPRM https://nabory.kprm.gov.pl
(witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych )


Archiwum


MajątekInformacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku z dnia 25.10.2018 r.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu rzeczowe składniki majątku. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku nastąpi na zasadach określonych w § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2017 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017, poz. 729). W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników majątku uprzejmie proszę o przesłanie do WIJHARS pisemnego wniosku do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora , o którym mowa w § 38 ust. 3 ww. rozporządzenia.
Adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia z dopiskiem "zużyty lub zbędny składnik rzeczowy majątku" lub e-mail: wi_gdansk@ijhars.gov.pl
Brak odpowiedzi do dnia 6 listopada br. będzie traktowany jako brak zainteresowania przejęciem składników majątku ruchomego.
W przypadku uzyskania dodatkowych, informacji proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Administracji Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych tel. 58 660 55 30

Zał. nr 1 Wykaz zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątkuInformacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego z 28.08.2018 r.


Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego z 8.08.2018 r.

Archiwum


Inne


Informacja KE - Nowa Żywność